JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PASCI", TUZLA

Uposlenici škole

Početna stranica

   

 

 

MENADŽMENT ŠKOLE

Prezime i ime:

Pozicija:

Telefon/e-mail

Fejzić Elvir

Direktor

035318120

Prelić Nedim

Pedagog

 035 318121

Ivanović Željka

Sekretar

 035 318121

Serhatlić Almir

Računovođa

 035 318121

 

NASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime

Zanimanje

Predmet

E-mail

Berbić Almira

nastavnik

Muzička kultura

mira.b@bih.net.ba

Ahmedbegović Admira

profesor Razredna nastava

 

Bečirović Alma

profesor Engleski jezik

 

Odobašić Muhamed

nastavnik

BHS jezik

 
Kuranović Damir profesor Tjelesni zdr. odgoj  
Goletić Edin profesor Matematika  

Fejzić Elvir

profesor

Tjelesni zdr. odgoj  

Žigić Almir

profesor

Fizika

 

Jaganjac Valid

profesor

Historija i geografija

valid_74@yahoo.com

Jahić Željka

profesor

Engleski jezik

 

Bajrić Fata nastavnik Biologija

Kikanović Zihnija

nastavnik

Razredna nastava

 

Kuljančić Senad

 profesor

Razredna nastava

 

Lukin Suzana profesor Katolička vjeronauka

Milošević-Karamović Silva

profesor

BHS jezik

 

Čolić Amela profesor Njemački jezik

Muslija Mirzana

profesor

Matematika i fizika

 

Odobašić Suada

nastavnik

Razredna nastava  
Džerzić Arijana nastavnik Likovna kultura

Salihović Mirheta

profesor

Razredna nastava

 

Sejdić Melvir profesor Kultura življenja  

Sinanović Amra

profesor

Islamska vjeronauka

 

Spahić Alma

profesor

Biologija i hemija

 almaspahic@gmail.com

Stipanović Aleksandra

profesor

Tehnički odgoj i informatika

 

Sekulić Ademir profesor Građansko obrazovanje

                     

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

Prezime i ime

Zanimanje

Divković Ana

higijeničar

Emkić Izeta

higijeničar

Filipović Stjepan

tehničko osoblje

Mišković Marija

higjeničar

Serhatlić Munib

tehničko osoblje

 

Copyright by JUOŠ "Pasci", 2013