JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PASCI", TUZLA

PROJEKTI U ŠKOLSKOJ 2008/ 2009 GODINI

Početna stranica

 1. 18. IX 2008.godine u područnoj školi u Gornjim Pascima izveden je prvi ovogodišnji projekt. Riječ je o projektu "Vjera, tradicija i običaji-ishrana u Ramazanu", vidi više o tome....

2. 31.X 2008.god. u 19.30 h u velikoj sali BKC-a Tuzla je u organizaciji naše škole izveden internacionalni  projekt pod nazivom "Universe"- "Svemir".Vidi više o tome......

3. 21. XI 2008.godine u područnoj školi u Gornjim Pascima je realizovan projekt "Njegove veličanstvo dijete"....više...

4. 6. XII 2008.godine u centralnoj školi u Par Selu je u povodu vjerskog blagdana "Svetog Nikole" izveden projekt "Katolička vjera, tradicija i običaji-Sveti Nikola-darivanje"..... više o tome

5. 10. XII 2008.godine u područnoj školu, Gornji Pasci je izveden projekt "Drvo prava".vidi više o tome....

6. 24. XII 2008.godine je relizovan projekt "Nasilje u porodici".više..

7. U toku mjeseca decembra 2008.godine naša škola je u saradnji sa izviđačkim odredom "Duga" iz Ljubača organizirala projekt "Betlehemsko svijetlo"..više o tome...

8.17.II 2009.godine u područnoj školi u Gornjim Pascima je izveden početak projekta "Zeleni čas".više o tome...ovdje...

9.18.12. 2008.godine naša škola je u saradnji sa BiHAMK-om organizirala projekt "Bezbjednost u saobraćaju"..više o tome..

10. 23. II 2009.godine je dovršen projekt "Popularizacija knjige"....pogledaj više o tome

11. 27.2. 2009.godine naša škola je u saradnji sa MUP-om TK organizirala projekt "Sigurnost u saobraćaju"..više o tome..

12. 4.III 2009.godine u centralnoj školi u par Selu je izveden  projekt "Oralna higijena"...više o tome...ovdje

13. 22. IV 2009.godine u područnoj školi Gornji Pasci je izveden projekt "Dan planete Zemlje"

14. 24. IV 2009.godine u JUOŠ "Pasci" je realizovan" Dan otvoreneškole-Dan Francuske"..saznaj više o tome..

 

 

Copyright by JUOŠ "Pasci", 2009