JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PASCI", TUZLA

Historija škole

Početna stranica

Školsko područje: MZ Par Selo i MZ Gornji Pasci

 Prva četverorazredna škola osnovana je 1947.godine u Gornjim Pascima, zaseok Smajići, tzv. «Kreinova škola» - kombinovano odjeljenje. Prva učiteljica bila je Stanković Ruža iz Leskovca.

 1948.godine izgrađena je čitaonica u Fejzićima – Gornji Pasci i počinje sa radom drugo kombinovano odjeljenje,  koje vodi Porobić Nezira, učiteljica iz Dervente.

 Ovako organizovan rad ostao je do 1954.godine, a od prosvjetnih radnika još se spominjju: Mališić Milan, Berbić Fuad, Mehičić Mehmed, Petra i Svetozar.

 1954.godine isključivo dobrovoljnim radom – akcijama mještana, kako u novcu, tako i u radnoj snazi, izgrađena je četverorazredna škola u Gornjim Pascima, koja je i danas u funkciji.

 Kreinova škola, zbog udaljenosti zaseoka Paočići, Smajići i Ravna Trešnja od novosagrađene škole, ostala je u funkciji do 1968.godine.

 Zvanični podaci o školi i njenom radu, preko sačuvanih zapisnika, počinju od 1962.godine, odnosno od dolaska Medojević Svetozara u školu. Radom škole upravljao je školski odbor sve do 1964.godine kada je konstituisan, kao organ upravljanja, savjet škole. Prvi predsjednik savjeta škole bio je Žigić Sead, učitelj.

 Pored Medojević Svetozara i Žigić Seada do 1968.godine u školi su radili sljedeći prosvjetni radnici: Sarić Gospava, Baraban Emilija, Dedić Zineta,  Muminović – Marković Nađa, Spasojević Gina, Ćatović Nefisa, Brčinović Sanja, Stjepanović Mira, Mujezinović Velida, Maketić Ruvejda i Hadžimustafić Smail.

 Inicijativu za gradnjnu osmorazredne škole u Donjjim Pascima, pored saobraćajnice Tuzla – Dubrave, dala je Skupština opštine Tuzla. Ista je izgrađena sredstvima samodoprinosa SO Tuzla za školstvo. Završena je 1968.godine i septembra mjeseca počela sa radom. Škola u Gornjim Pascima postaje područno odjeljenje.

 Početkom rada škole u Donjim Pascima povećava se broj učenika i odjeljenja, pa Radna zajednica, na osnovu predhodno raspisanog konkursa, prima u radni odnos nove rednike. 19.IX 1968.godine izabrani su: Perović Savo, Mladenović Milica, ,Kubiček Krunoslav i Kaloci Željka. 26.IX iste godine primljena je Pranjnić Finka na mjesto pomoćnog službenika, a 14.X 1968.godine primljeni su Divković Mato pripravnik učitelj, Markelić Ana, pripravnik učitelj, Hadžić Hilmo, učitelj, Morankić Nusreta za sekretara i Serhatlić Mehmed na radno mjesto domara škole.

Prvi upravitelj škole bio je Medojević Svetozar.

 Broj učenika u školi se, iz godine u godinuu, povećavao i 1976.godine školu je pohađalo 794 učenika raspoređeni u 25 odjeljenja. Broj učenika u odjeljenjima bio je od 20 – 42.

 1973.godine škola je dobila naziv «16.muslimanska NOV brigada».

 1975.godine centralna škola je priključena na gradski vodovod. Iste godine izabran je Stojanović Radovan za pomoćnika direktora, a nakon par mjeseci i za direktora.

 1976.godine imenovan je Divković Mato za pomoćnika direktora

 Iste godine udruživanje 30% sredstava amortizacije na nivou općine, u svrhu izgranje objekta za potrebe škole.

 Sekcije: građevinska, saobraćajna, foto sekcija, nogomet, košarka, atletika, stoni tenis, literarna, dramska, filmska i mladi lingvisti.

 Rad na obrazovanju odraslih.

 Gašpaov Mijo proglašen je za najboljeg učenika u školi za školsku 1977/78.godinu.

 8.XII 1978.godine Divković Mato imenovan je za VD direktora škole. Iste godine Konstituisana je Radna zajednica osnovnih škola Općine Tuzla i izdvaja se 3% sredstava po rebalansu za finansiranje zajedničkih službi.

 Iste godine organizovana je ekskurzija učenika VIII razreda na relaciji: Tuzla – Jasenovac – Zagreb – Kumrovec – Ljubljana – Bled – Bohinj – Postojna – Rijeka – Opatija – Plitvice – Bihać – Mrakovica – Tuzla.

 1979.godine izvršena je adaptacija područne škole u Gornjim Pascima.

 26.XII 1979.godine imenovan je Žigić Sead za pedagoga škole.

 04.IV 1980.godine Nastavničko vijeće predložilo je Čamdžić Vahida, nastavnika fizičkog vaspitanja za dodjelu 25.majske nagrade.

 27.VI 1980.godine Zbro radnih ljudi predložio je Sarić Gospavu, nastavnika razredne nastave za dodjelu Oktobarske nagrade.

 1980.godine zaposleni su izdvojili po dvije dnevnice za adaptaciju doma «Moša Pijade».

 1981.godine Savjet škol razmatra potrebu izgradnjnje mosta na prilaznom putu centrane škole. Donesena je odluka o nabavci materijala za izgradnju istog. Izdvojena sredstva  za geomehaničko ispitivanje tla i izradu projekta za izgradnju fiskulturne sale.

Nabavljena razglasna stanica za potrebe škole i trenerke za sportsku ekipu.

Cijela škola posjetila kuću cvijeća u Beogradu. Dodijeljena novčana nagrada radnicima a 10 i 20 godina rada u školi. Izrađen projekat za uvođenje centralnog grijanja u školu. Organizovana akcija «88 stabala za druga Tita». Organizovani ispiti za osnovno obrazovanje odraslih u septembarskom i decembarsko – januarskom ispitnom roku. Izdvojene dvije dnevnice po radniku za nastradale u zemljotresu u Bosanskoj krajini.

 1982.godine sredstvima udružene amortizacije Radne organizacije osnovnog obrazovanja uveden telefon u školu. Značajna sredstva utrošena za nabavku nastavnih sredstava i učila.

 1983.godine formirana kasa uzajamne pomoći. Divković Mato ponovo izabran za direktora. Za Dan škole a u povodu 40. godišnjice formiranja «16.muslimanske NOV brigade» organizovan marš u Bukvik kod Brčkog, gdje je ista formirana.

 13.IV 1984.godine folklorna sekcija škole učestvovala na Opštinskoj smotri, sa spletom ženskih igara iz Makedonije i osvojila drugo mjesto.

 26.IX 1985.godine donesena odluka da se područna škola priključi na vodovod.

 1986.godine uposlenici upisali zajam za zapošljavanje, nabavljen namještaj za jednu učionicu i tri ormara, izgrađeno košarkaško igralište kod centralne škole, asfaltni prilazni put školi, nabavljen računar za školu.

 1987.godine izvršena je sanacija krova centralne škole, odobeno je plaćeno odsustvo Čamdžić Vahidu za odlazak sa KUD-om u SAD. Iste godine Čamdžić Vahid nagrađen novčanom nagradom za uspješno vođenje folklorne sekcije u školi, nabavljen kabinet za biologiju i zbirka za fiziku, Divković Mato ponovo izabran za direkora škole i nabavljena je nošnjja za folklornu sekciju.

 1988.godine Sindikat organizovao obustavu rada radi poboljšanja standarda u obrazovanjnu.

 1992.godine u periodu od januara do aprila nekoliko radnika tražilo neplaćeno odsustvo u trajanju od tri mjeseca, a nekolicina ih raskida radni odnos.

 04.V 1992.godine odlukom Savjeta škole obustavljen je rad škole iz bezbijednosnih razloga.

Shodno odluci Predsjedništva SO Tuzla 15.V 1992.godine završena je nastava za školsku 1991/92.godinu.

Divković Mirela proglašena je učenikom generacije uz dodjelu posebne diplome za postignute rezultate.

Oslukom republičkih organa svi učenici su završili razred.

 1.II 1993.godine Nastavničo vijeće škole prihvatilo je podjelu odjeljenja i predmeta u školskoj 1992/93.godini.

 11.VI 1993.godine Nastavničko vijeće donijelo zaključke o realizaciji fonda nastavnih sati i radnih dana u školskoj 1992/93.godini. Imenovana je komisija za polaganje ispita.

 Školske 1993/94.godine počela je shodno zakonu, podjela predmeta i odjeljenja, Godišnji program rada škole usvojeni su u roku.

 27.VIII 1994.godine Odlukom Upravnog odbora, Divković Mato, direktor škole sporazumno prelazi u Pedagoški zavod u Tuzli. Za VD direktora imenovan je Čamdžić Vahid.

 26.X 1994.godine shodno rješenju građevinske inspekcije Općine Tuzla, Nastavničko vijeće škole donosi zaključak o izvođenju nastave u dijelu objekta zbog pukotina u drugom dijelu objekta.

 17.IX 1996.godine Čamdžić Vahid imenovan je ponovo za direktora škole.

 28.IX 1999.godine Upravni odbor škole imenovao je ponovo Čamdžić Vahida za direktora škole.

Izvršena je sanacija objekta centralne škole u periodu juni – decembar. Prvo polugodište školske 1999/2000.godine učenici su proveli u zgradi područne škole.

 VIII 2003.godine Upravni odbor škole razriješio je Čamdžić Vahida dužnosti direktora i imenovao Odobašić Muhameda za VD direktora škole.

 Školske 2003/2004.godine u područnoj školi Gornjni Pasci formirani su V,  VI i VII razred i to od učenika sa područja MZ Gornji Pasci koji su išli u centralnu školu u Donje Pasce, Ljubače i gradske škole. Centralnu školu i dalje pohađaju učenici sa područja MZ Par Selo.

 30.IX 2003.godine Upravno odbor donosi odluku da se preuredi prostor područne škole u cilju funkcionalnosti.

 15.X 2003.godine Upravni odbor škole imenovao je Odobašić Muhameda za direktora škole.

 18.XI 2003.godine Upravni odbor donio je odluku o upućivanju  zahtjeva Federalnom ministarstvu radi pomoći u opremanju škole.

 12.XI 2003.godine Nastavničko vijeće odlučilo je da se u centralnoj školi pređe na kabinetsku nastavu.

 09.XII 2003.godine Nastavničko vijeće donijelo je odluku da se organizuje donatorska priredba u centralnoj školi i Domu kulture Gornji Pasci, a u cilju prikupljanja sredstava za nabavku nastavnih sredstava i učila.

 Početkom 2004.godine Ministarstvo obrazovanja, nauke,  kulture i sporta TK ukinulo je finansiranje kuharica u školama, te u skladu sa tim Mišković Marija je prebačena na radno mjesto higijeničara a kuhinjja je ustupljena Trgovinskoj radnji «Asja» Tuzla.

 Takođe 15.III 2004.godine Upravni odbor donio je odluku da se krene sa aktivnostima na proširenju područne škole.

Direktoru je odobreno plaćeno odsustvo u trajanju od 4 sedmice za odlazak u inozemstvo/inostranstvo.

 April 2004.godine – Donatorska priredba u centralnoj školi i Domu kulture Gornji Pasci.

 26.05.2004.godine Nastavničko vijeće proglasilo Paočić Dinelu učenikom generacije.  

1.12.2007.godine je svečano otvorena nova zgrada područne škole u Gornjim Pascima, čime je omogućena realizacija nastave od prvog do devetog razreda osnovne škole.

 U februaru 2008.godine Školski odbor  ponovo imenovao  Odobašić Muhameda za direktora škole.

 

                 

 

Copyright by JUOŠ "Pasci", 2009